Wednesday, 21 September 2011

HIKAM

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Selawat serta salam kepada Rasulullah s.a.w, ahli keluarga serta para sahabat baginda.
Sesungguhnya tiada suatu amal kebaikan pun yang dapat diharapkan agar diterima oleh Allah s.w.t, melebihi dari amal yang terlupa olehmu akan adanya, dan remeh atau kecil dalam pandanganmu dan kejadiannya.
Amal kebajikan yang pasti diterima Allah iaitu jika merasa amal itu semata-mata terjadi kerana taufiq dan hidayah dari Allah s.w.t. Kemudian ia tidak berbangga dengan amal itu dan tidak merasa seolah-olah sudah cukup baik dengan adanya amal itu, kerana amal itu telah ditujukan kepada keredhaan Allah.
Maka tidak usah diingat-ingat lagi. Sebab siapa yang merasa sudah beramal, jarang sekali yang tidak merasa ujub atau bangga dengan amalnya itu dan itu suatu bahaya bagi amal itu………….

No comments:

Post a Comment